Transitie BGT tweede fase nagenoeg afgerond

Naomi Himmelreich
08 mei 2020
twitterlinkedinmail

 

MEI 2020 – Van januari 2017 tot en met medio 2020 werkten bronhouders aan de transitie van de GBKN naar de BGT. Nu meer dan 90% alle mijlpalen hebben afgerond en hiermee de finish hebben gehaald, feliciteert Ruud van Rossem namens het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hiermee. 

Vanaf januari 2017 is door alle bronhouders gewerkt aan de tweede fase van de invoering wet Basisregistratie Grootschalige Topografie. In de eerste fase ging het om het in de BGT opnemen van de informatie die bronhouders al hadden. In de tweede fase gaat het om het aanvullen van nog ontbrekende inhoud, het op orde brengen van de kwaliteit en ervoor te zorgen dat de processen dusdanig ingericht zijn dat die kwaliteit geborgd is.

Om verschillende aspecten van de kwaliteit meetbaar te maken, heeft het ministerie van BZK, samen met de uitvoeringsorganisatie SVB-BGT, een 8-tal mijlpalen gedefinieerd. Ieder kwartaal en vanaf 2019 iedere maand is de stand van zaken betreffende de mijlpalen gepubliceerd in de Monitor. Bijgevoegd de meest recente Monitor van April 2020. Hierin is iedere maand duidelijk te zien dat bronhouders voortgang boeken en er iedere maand meer mijlpalen door bronhouders zijn gehaald.

Streven was deze tweede fase in twee jaar af te ronden. Per 31 december 2019 bleek dat 75% van de bronhouders alle mijlpalen gehaald hadden. De resterende 25% van de bronhouders bleek nog wat meer tijd nodig te hebben en op 1 april had 90% van de bronhouders alle mijlpalen gehaald.

Met alle bronhouders die nog niet klaar zijn heeft het SVB-BGT afspraken gemaakt over de afronding. We gaan ervanuit dat ook zij in de komende maanden aan alle eisen voldoen, waarmee de tweede fase van de BGT wordt afgesloten.

We willen echter niet wachten met het gelukwensen van de bronhouders die de finish al hebben gehaald tot de laatste over de streep is. Heel veel bronhouders hebben alle mijlpalen binnen de gestelde tijd of met een kleine uitloop gehaald. Daarmee hebben jullie voldaan aan de wettelijke verplichting voor de tweede fase van de wet BGT. Weer een prachtige prestatie.

Namens het Ministerie van BZK feliciteer ik u hartelijk met het behaalde resultaat.

Ruud van Rossem

Programmamanager BGT

Ministerie van BZK

twitterlinkedinmail