Traject Vindbaarheid Openbare Ruimten

Naomi Himmelreich
21 okt 2019
twitterlinkedinmail

 

Van sommige straatnamen is het lastig te bepalen bij welke weg ze horen. Dat heeft het Nationaal Wegen Bestand (NWB) geconstateerd. Daarom zijn VNG Realisatie en het NWB een traject begonnen om de gegevens over straatnamen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en het NWB beter op elkaar afgestemd te krijgen: Traject Vindbaarheid Openbare Ruimten.

Gemeenten en het NWB zetten zo een concrete stap in de voorbereiding op een samenhangende objectenregistratie (SOR). Dit gebeurt in nauwe samenwerking met kwaliteitsmanagement BAG (Kadaster) en kwaliteitsmanagement BGT (SVB-BGT). De SOR is de doorontwikkeling van de BGT, BAG en WOZ naar een uniforme registratie met basisgegevens over objecten in de fysieke werkelijkheid.

Een traject in vier fasen

Het traject is opgebouwd in vier fasen. In de reeds gestarte eerste fase (t/m maart 2020) werken beheerders van BAG, BGT en NWB parallel samen aan het wegnemen van een groot aantal verschillen en onduidelijkheden in straatnamen. Het gaat om 10.000 straatnamen die BGT beheerders vanuit de BAG in de BGT plaatsen.

In de opvolgende drie fasen wordt vervuiling in eigen registratie weggewerkt, worden enkele specifieke situaties opgelost en worden ten slotte resterende verschillen met de BRT onderzocht en opgelost. Meer informatie over de vier fasen vind je in de aanpak Traject Vindbaarheid Openbare Ruimten.

Met dit traject ontstaat een hogere mate van uniformiteit tussen de BAG, de BGT en het NWB ten aanzien van straatnamen. Dit is niet alleen van belang als basis voor een toekomstige SOR, maar zorgt ook direct voor kwaliteitsverbetering voor gebruikers van de BAG, BGT en NWB.

Wat betekent dit voor jullie?

BGT-beheerders binnen gemeenten ontvangen van het SVB-BGT een e-mail met het verzoek de in hun gemeenten ontbrekende straatnamen voor 1 april 2020 op te nemen in de BGT. De e-mail gaat gepaard met een excel-lijst van ontbrekende straatnamen en een bijgaand shape-bestand die de ligging van de betreffende straten weergeeft. Deze gegevens zijn ook beschikbaar op het kwaliteitstableau van het SVB-BGT.

Meer informatie

De aanpak van het traject Vindbaarheid Openbare Ruimten lees je hier!

Het officiële nieuwsbericht van VNG vind je hier!

twitterlinkedinmail