Terugblik contactdag Zuid 2019 – “Korte lijntjes binnen samenwerking en enthousiasme is ons geheim”

Naomi Himmelreich
14 nov 2019
twitterlinkedinmail

 

31 oktober 2019, ’s-Hertogenbosch – In de prachtige Plenaire Zaal van Provinciehuis Noord-Brabant werd de jaarlijkse contactdag van regio Zuid geïntroduceerd. Wat komen bronhouders vandaag brengen en wat komen ze halen? Verschillende bronhouders reageren hierop dat ze vooral willen leren hoe het gebruik van de BGT gepromoot en gestimuleerd kan worden. Frappant is bijvoorbeeld dat bij een onderzoek van KOOP (Kennis en exploitatiecentrum officiele overheidspublicaties) een Andeskaart gebruikte in plaats van de BGT. Hoewel je het gebruik ervan ziet stijgen, wordt de BGT nog lang niet overal nuttig ingezet. En dat is wel belangrijk: niet alleen voor gebruikers, maar ook ter motivatie voor BGT-beheerders: “Je ziet waar je het voor doet, en dat is mooi.”

Wat bronhouders komen halen deze dag?

“Het gesprek met andere bronhouders: hoe gaat het, hoe pakken jullie dingen aan en kunnen we elkaar helpen?” Het warm houden van de community wordt dus als belangrijk ervaren. Uiteraard kwamen bronhouders nog iets anders halen: “Die cadeaus natuurlijk!”. En zo was het. Maar liefst acht bronhouders namen zowel een certificaat alsook een 3D-print van hun gemeente in ontvangst. Dit betekent niet dat maar acht bronhouders in regio Zuid alle mijlpalen haalden. De laatste peiling laat namelijk zien dat al 118 bronhouders alle mijlpalen haalden, maar alleen de koploper in elke regio ontving een prijs. We kunnen dus constateren dat het in regio Zuid voorspoedig gaat!

De prijsontvangers op een rij en hun geheim:

Helmond: “Hard werken, een goede koppeling met BOR en een goede software leverancier.”

Breda: “Enthousiasme!”

Roosendaal: “Veel tijd erin steken!”

Horst aan de Maas: “Korte lijntjes tussen de organisatie van de verschillende registraties, geregeld bijeenkomen en enthousiasme.”

Maastricht: “Samenwerking met andere gemeentes en de invoering van de BAG Geodienst.”

Tholen: “Eén expert op het BGT-beheer zetten.”

West Maas en Waal: “We hebben samengewerkt met andere gemeentes, we hebben alleen gewerkt en we hebben hulp gehad van een extern bureau. Maar vooral enthousiasme!”

De prijsontvangers op een rij! Gefeliciteerd!

 

Afronding Fase 2

Naast het feestelijk feliciteren van de bronhouders, gaf Jan Bruijn een update over de ontwikkeling van de BGT. Nu we Fase 2 zo goed als hebben afgerond, is het tijd om vooruit te kijken. De taak van het SVB-BGT zit erop en daarom wordt nu gekeken naar de overdracht naar een andere partij die logischerwijs het Kadaster wordt.

Het samenwerkingsverband van bronhouders gaat zich vanaf nu meer richten op de gebruiker. Nu de kaart zo goed als kloppend is, wordt het belangrijk dat de kaart daadwerkelijk gebruikt gaat worden. De komende tijd wordt nagedacht hoe dit het beste gestimuleerd kan worden.

Ook werkt het SVB-BGT aan het kennisplatform voor AI en locatiedata. Dit is een initiatief van Geonovum en is onderdeel van het Locatiepact. Hiervoor zijn we op zoek naar de expertise van bronhouders die al bezig zijn met AI of hier veel kennis over hebben.

Wil je betrokken worden bij het Kennisplatform of heb je eerst nog een aantal vragen? Neem contact op met SVB-BGT en vraag naar Jan Bruijn of Silvy Horbach.

twitterlinkedinmail