Regieraad BGT in nieuwe vorm

Rens Weenink
06 mei 2019
twitterlinkedinmail

Door: Ruud van Rossem

Op 21 maart kwam de Regieraad BGT voor de tweede keer bijeen. Het was een vergadering in een andere opzet dan tot nu toe. Voor het eerst werd gezamenlijk met het vergelijkbare overleg van de BAG vergaderd. Dit gebeurde omdat de belangrijke doorontwikkelingen waar de Regieraad sturing aan moet geven steeds meer in samenhang tussen de verschillende basisregistraties gaan plaatsvinden. Deze gezamenlijke vergadering vormde daarmee een start van meer integraal sturen op de ontwikkeling van de Geo-basisregistraties. Hoewel het even wennen was aan het grotere gezelschap waarmee we aan tafel zaten, vond iedereen deze aanpak nuttig en interessant.

De vergadering werd geleid door de voorzitter Frans Backhuijs (Burgemeester van Nieuwegein) die deze rol al langer vervult voor de BAG. De agenda was verdeeld in drie blokken. Het eerste ging over Doorontwikkeling in Samenhang met een accent op de onderwerpen die BAG en BGT raken. Het tweede ging over de BGT en het derde de BAG. Omdat het de eerste keer was dat we op deze manier bijeen waren lag de nadruk in deze vergadering op gezamenlijke beeldvorming. Wat houdt de doorontwikkeling in, hoe raakt deze de BGT en de BAG, wat voor aanpak hebben we voor ogen, zijn de voorwaarden aanwezig om deze ontwikkeling tot een succes te maken?

Voor de BGT speelt op dit moment vooral de ontwikkeling van IMGeo en hoe deze bijdraagt aan het verhogen van de samenhang tussen de geo-basisregistraties. Hierbij zijn we nog niet aan definitieve besluitvorming toe. De wijzigingsvoorstellen die vorig jaar zijn uitgewerkt gaan nu de impactanalyse in en pas na een goede afweging worden deze voorgelegd voor vaststelling. In een volgende nieuwsbrief hoort u hier meer over. Verder loopt op dit moment de tweede tranche van de transitie, en ziet de voortgang daarvan er in het algemeen goed uit.

Omdat de tijd die in de Regieraad beschikbaar is voor onderwerpen beperkt is, is een goede voorbereiding belangrijk. Daarbij spelen de reeds bestaande stuurgroepen IMGeo en Productie een belangrijke rol. De eerste is verantwoordelijk om met goed afgewogen voorstellen te komen over aanpassingen van de inhoud van de BGT en de tweede is verantwoordelijk voor de voortgang van de transitie en het goed functioneren van de ICT-Keten. Veel praktische zaken worden in deze stuurgroepen geregeld, zodat de Regieraad op de hoofdlijnen kan sturen. Ook is er een vooroverleg van de Begeleidingsgroep BGT, waarin de agenda van de Regieraad wordt voorbesproken. Als partijen belangrijke opmerkingen hebben kan daar dan voor de Regieraad-vergadering nog wat mee worden gedaan.

twitterlinkedinmail