Monitor relevante BGT-objecten Covid-19 crisis: nieuwe peiling!

Naomi Himmelreich
11 jun 2020
twitterlinkedinmail

 

Om de corona-crisis te managen is vanuit de veiligheidsregio’s behoefte aan een overzicht van plekken waar het mogelijk is dat mensen in groepen bijeen komen. Een aantal van deze locaties was al goed in beeld, maar een aantal ook nog niet. Op 22 april 2020 is een eerste uitvraag gedaan aan bronhouders om deze informatie als plustopografie op te nemen in de BGT. Op deze manier wordt de informatie landelijk, op uniforme wijze, beschikbaar voor hulpverlening en handhaving.

Nieuwe peildatum: 3 juni 2020

In het dashboard wordt gemonitord in hoeverre de uitvraag heeft geleid tot een significante toename van het aantal objecten. De monitor wordt wekelijks geactualiseerd en is momenteel bijgewerkt tot en met 3 juni 2020.

We kunnen zien dat er een enorme toename is in bronhouders die objecten hebben aangeleverd. De grootste stijging is te zien in objecttype Speeltuin. Op 22 april stonden er 2.723 speeltuinen geregistreerd in de Landelijke Voorziening BGT en nu staat de teller op 11.869.

 

Help jij bij het managen van de coronacrisis?

Heb jij nog geen relevante BGT-objecten omtrent Covid-19 aangeleverd? Doe dat dan nu! Samen zorgen we voor de verbetering van het managen van de coronacrisis.

 

twitterlinkedinmail