MMS 2.0 valt in de smaak!

Rens Weenink
25 mrt 2019
twitterlinkedinmail

Eind vorig jaar hebben we MMS 2.0 ontwikkeld en uitgerold. Een veel flexibelere statusflow en de mogelijkheid om meerdere meldingen tegelijk groepsgewijs te verwerken hebben gezorgd voor betere resultaten.
Door: André Boom

Uit diverse rapportages blijkt dat dit zijn vruchten begint af te werpen. Zo staat in de ‘Factsheet Terugmelden februari 2019’ van het Kadaster: “Bij de BGT zijn enorm positieve stappen te zien in het afhandelen van terugmeldingen: Het aantal meldingen op ‘nieuw’ is met ongeveer 100 meldingen gedaald ten opzichte van januari. Het aantal openstaande meldingen dat de wettelijke houdbaarheidsdatum (anderhalf jaar) heeft overschreden is bijna gehalveerd van 589 naar 317. Deze acties hebben bovendien ertoe geleid dat het aantal meldingen dat op ‘afgerond’ staat verdubbeld is ten opzichte van januari. Erg mooi!”

Ook het gebruik van MMS voor de interne meldingenadministratie van bronhouder is aanzienlijk gestegen. In februari zijn er 576 ‘eigen meldingen’ aangemaakt, terwijl dit aantal in 2018 nog op zo’n 250 melden per maand lag.
MMS 2.0 blijkt dus positief te scoren bij onze gebruikers en natuurlijk hopen wij dat het gebruik van MMS alleen maar verder zal stijgen!

In 2019 is er sprake van een drukke releasekalender, met name aan de BRAVO kant. Er staan voor dit jaar twee MMS releases gepland. Bij de eerste (MMS 2.1, rond de zomer) zal het accent komen te liggen op verbeterde toegangsbeveiliging (in het kader van de AVG wetgeving). In MMS 2.2 (najaar) zullen wij diverse gebruikerswensen die nog openstaan vanuit de acceptatietest van MMS 2.0 gaan honoreren. Nadere informatie daarover volgt halverwege dit jaar.

twitterlinkedinmail