Gesprek over voortgang Rijkswaterstaat

Rens Weenink
25 feb 2019
twitterlinkedinmail
(Ruud van Rossem, BZK, Programmanager BGT; Eelke Buizer, RWS, Directeur Inwinning en Gegevensanalyse; Jan Bruijn, SVB-BGT, Directeur; Rob van der Schoot, RWS, Omgevingsmanager BGT ; Adrie Noorlander, SVB-BGT, Regisseur; Peter Wouters, Projectmanager BGT)
Foto gemaakt door: Jorin Evers, BZK
Op 23 januari 2019 heeft een overleg plaatsgevonden tussen BZK, Rijkswaterstaat en het SVB-BGT.

Directe aanleiding voor het overleg was dat bronhouders van de BGT en het SVB-BGT zich zorgen maakten over de voortgang van de transitie 2e fase en het voldoen aan de actualiteitseisen voor de bijhouding van de BGT door Rijkswaterstaat. In de procedure voor Kwaliteitszorg, Toezicht en Handhaving (KTH) is afgesproken dat als problemen met de voortgang of kwaliteit aanhouden dit aan de orde komt in een gesprek met BZK.

Het overleg is uiterst constructief en oplossingsgericht verlopen. Naar ieders tevredenheid kon worden vastgesteld dat Rijkswaterstaat de laatste maanden voldoet aan de nieuwe planning zoals deze in het najaar van 2018 door RWS is afgegeven. Voorrangmutaties worden tijdig geleverd, behoudens de N18 en een deel van de N61. Het oplossen van de gaten n.a.v. de opvullevering ligt op schema en ook terugmeldingen worden opgepakt. Rijkswaterstaat geeft ook aan alles in het werk te stellen om aan de planning te voldoen waardoor er op 1 januari 2020 een BGT is die actueel is en voldoet aan de mijlpalen voor fase 2 van de BGT. In het gesprek is verder aandacht besteed aan de belangrijkste redenen achter de vertraging en verkend hoe we deze kunnen wegnemen.

Het gehele verslag leest u hier.

Bronhouders kunnen via bgt@rws.nl contact leggen met RWS bij vragen of opmerkingen rondom de totstandkoming van de BGT en de samenwerking hierbij.

twitterlinkedinmail