Gerjon en Mehmet: 15 jaar samen bouwen aan ontwikkeling

Rens Weenink
19 sep 2019
twitterlinkedinmail

Mehmet Ali Yavan en Gerjon Gelling werkten 15 jaar samen in het Hoogheemraadschap van Delfland in Delft. Mehmet was projectleider implementatie transitie en beheer BGT in het geo-team en heeft de BGT helemaal vormgegeven binnen Delfland. Gerjon was en is nog steeds senior-adviseur en coördinator van de cluster geo-informatie. Samen werkten ze hard aan de opbouw en om de BGT op de kaart krijgen binnen hun organisatie.

Door: Rens Weenink

Mehmet Yavan en Gerjon Gelling voor de oude ingang van het Hoogheemraadschap Delfland

Kenmerkend voor hun manier van werken is hun constante focus op innovaties en of de BGT daarin iets in kan betekenen, Gerjon: “Hoe gaan we de BGT gebruiken in bijvoorbeeld de omgevingswet?, zulke vragen stellen we elkaar veel.” En niet alleen stellen ze vragen aan hun eigen collega’s, ook het contact met buurbronhouders is erg goed, Gerjon: “We zijn altijd bereid om mensen te ontvangen en proberen zo open mogelijk te zijn, dat heeft veel positieve invloed in de regio, voor de samenwerking.”

Samen
Om een uniforme kaart te maken, is het belangrijk om met elkaar samen te werken en aandacht te houden voor de continuïteit, Gerjon: “We zien steeds meer dat het idee heerst dat de kaart klaar is, waardoor de urgentie om de kaart verder te verbeteren verdwijnt. Nu is de kwaliteit nog niet altijd op het gewenste niveau en herken je soms gemeentegrenzen door het verschil in BGT.” Dit kan een probleem zijn voor grensoverschrijdende analyses, welke binnen de Waterschappen vrij frequent zijn, Mehmet: “juist voor dit soort kwaliteitsverbeteringen is het SVB onmisbaar.” Als mogelijke oorzaken voor de grote verschillen noemen Gerjon en Mehmet: de organisatiestructuur waarin de bronhouder werkt, financiële middelen voor de geo-afdeling, maar ook de prioriteit die er aan de BGT gegeven wordt, Mehmet: “Maar juist dat maakt de BGT ook weer zo mooi; het samenwerken met al die verschillende organisaties, belangen en ideeën, waardoor je veel van anderen leert.”

Alleen
Dat de geo-wereld uit enorm veel ontzettend betrokken mensen bestaat, bewijzen ook Mehmet en Gerjon, Mehmet: “We zijn als geo-afdeling goed in het op de kaart zetten van alles, behalve onszelf. We houden er niet zo van om successen te vieren en gaan gewoon door”, Gerjon vult aan: “waardoor onze marketing wel wat achterblijft.” Dagelijks zijn ze bezig de hele organisatie te ondersteunen en zijn daardoor op de hoogte van veel, maar toch weet de organisatie hen niet altijd te vinden. Kortgeleden zijn er vijf business consultants binnen het Hoogheemraadschap aangesteld die de belangen behartigen van de afdelingen binnen Delfland, zo ook de geo-afdeling. Deze professionalisering begint langzamerhand zijn vruchten af te werpen, Mehmet: “de geo-afdeling is steeds beter vindbaar en tegelijkertijd weten de geo-mensen ook steeds beter wat er gaande is bij andere afdelingen.”

Voor wie?
Het bouwen en beheren van alle werkzaamheden rondom de BGT gaat in continue samenspraak met de gebruikers, Mehmet: “Daar tackel je direct een paar toekomstige hobbels mee, waardoor het hele proces veel soepeler loopt en iedereen zich direct ook gewaardeerd voelt.” Binnen de Waterschappen wordt de BGT gebruikt om bijvoorbeeld de waterkansen (nieuwe aanleg van water) van gebieden te analyseren. Maar het zijn vooral de beheerders die gebruik maken van de BGT voor efficiënt waterbeheer. Door het open karakter van de basisregistratie is het ook voor Mehmet en Gerjon lastig om inzichtelijk te krijgen hoe de kaart verder wordt gebruikt. Maar dat de BGT nuttig is staat buiten kijf, Gerjon: “De BGT is zo nauwkeurig, heeft voor elk object een ander ID en werkt met vlakken als objecten in plaats van lijnen, iets wat de kaart zo ontzettend nuttig maakt voor zoveel initiatieven. We moeten ze alleen nog meer zien te bereiken.”

            ‘Zonder het SVB kan je over een paar jaar weer opnieuw beginnen.’

Helpen
Doordat alle bronhouders hun prioriteiten anders hebben liggen en niet uit zichzelf over hun grenzen heen kijken, is samenwerken wel eens lastig, Gerjon: “Alleen zeggen dat je moet samenwerken, werkt niet, dit is waarom het SVB in de toekomst zo nodig blijft. Er moet een partij zijn die gezamenlijke belangen bewaakt, die kan reiken waar de geo-mensen zelf niet kunnen komen.”
Wat ook soms lastig blijkt, is het meekrijgen van bestuurders, Mehmet: “Stel er is morgen een evenement over de BGT, wie van de bestuurders zal er heen gaan? De BGT als product of informatiebron is niet erg bekend, maar met goede voorbeelden over mooie gebruiken krijgen we in de toekomst ook de managers mee.” Als oplossing noemen Mehmet en Gerjon een aantal voorbeeldthema’s om bij aan te haken: de Omgevingswet, digitale transformatie of de werkingsgebieden vanuit de 1 lokets gedachten.

Gerjon sluit af: “Het zou heel fijn zijn als er goede voorbeelden van andere bronhouders verspreid worden over hoe we met z’n allen de samenwerking nog meer kunnen stimuleren. Uiteindelijk wil je dat bijvoorbeeld rondom een vraagstuk als de Omgevingswet direct de associatie gelegd wordt met de BGT. Het verschaffen van voorbeelden, zoals de cartoons van een aantal jaar geleden, verhalen over slimme gebruiken en het aanreiken van ‘tools’ aan bronhouders over bepaalde thema’s, waarmee hun verhaal richting hun organisaties nog sterker wordt, zou ons al veel helpen.”

Twee bevlogen geo-specialisten met vele ideeën over het heden en de toekomst, dat zijn Mehmet en Gerjon. We spraken hen op 18 juli in het Gemeenlandshuis van het Hoogheemraadschap van Delfland. Hartelijk dank voor jullie medewerking en inzichten!

twitterlinkedinmail

Laat een reactie achter