Afronding van de tweede fase voor 1 januari 2020

Rens Weenink
29 mrt 2019
twitterlinkedinmail

Op 1 januari 2020 is de deadline van de tweede fase van de transitie BGT gesteld. Al in 2017 zijn met de bronhouders afspraken gemaakt over deze opgave. Het komt er dus nu op aan om de opgave binnen de resterende 9 maanden af te ronden.

Het SVB-BGT heeft de opgave vertaald naar 8 mijlpalen. Alle bronhouders hebben in 2017 een verbeterplan ingevuld waarin o.a. aangegeven is met welke snelheid deze mijlpalen worden behaald. De voortgang van de mijlpalen wordt gemonitord en er worden door de regisseurs van het SVB-BGT afspraken gemaakt met de bronhouders om specifieke problemen op te lossen.

We brengen de 8 mijlpalen hierbij nog even in herinnering:

1. Proces bijhouding is technisch ingericht
2. Terugmeldingen worden tijdig in behandeling genomen
3. Alle ongeclassificeerde objecten zijn omgezet in BGT-objecten
4. Objecten met attribuut transitie zijn omgezet naar de juiste waarde
5. De resterende gaten zijn opgevuld.
6. De BAG-id’s die wel in de BGT maar niet in de BAG voorkomen worden opgelost

Bovenstaande mijlpalen worden al enige tijd gemeten en gepubliceerd in de monitor. Iedere bronhouder kan daarin zien hoever hij is.

7. Eventuele achterstand in de bijhouding is opgelost. De BGT is actueel.
8. De grenzen zijn nagelopen en in overleg met buurbronhouders zijn geometrische uniformiteitsissues opgelost.

Voor deze laatste twee mijlpalen zullen we in april met een eerste meting komen. De mijlpaal met betrekking tot de rotatiehoek komt te vervallen. Dit wordt meegenomen in het traject IMGeo 2.2.

Mijlpaal 5 De resterende gaten zijn opgevuld.
Wat betreft mijlpaal 5 is het van belang te melden dat er in het voorjaar een nieuwe controle gedaan zal worden. We hebben namelijk gemerkt dat in de periode januari tot oktober 2018 nog veel nieuwe gaten zijn gevormd, die we niet hebben tegenhouden met controles. Het zou dus kunnen zijn, dat bronhouders op dat punt nog werk te doen krijgen, ondanks dat zij de mijlpaal al hebben gehaald.

Mijlpaal 7 Uniformiteit
Voor Uniformiteit hebben we afgesproken om te focussen op de geometrische uniformiteit op de bepaalde bronhoudersgrenzen. De bronhouders lopen hun grenzen na op geometrische verschillen op BGT niveau.
De mijlpaal is gehaald als de bronhouder heeft afgestemd met de andere bronhouders, de verschillen zijn opgelost, en er bij de steekproef door het SVB-BGT een positieve uitslag gegeven is. Detail instructies worden per mail nader toegelicht aan de bronhouders

Mijlpaal 8 De BGT is actueel
Voor actualiteit geldt dat de BGT moet voldoen aan de afgesproken actualiteitseisen. Hierbij focussen we op meetbare items die in bepaalde mate de actualiteit aangeven.
De mijlpaal is gehaald als de bronhouder voldoende leveringen doet, én voldoende objecten muteert én haar actualiteit voldoende heeft geborgd in processen.

Fase 2 afsluiten
Als bronhouders alle 8 mijlpalen hebben gehaald, is voor hen fase 2 formeel afgesloten. Vanuit het SVB-BGT zullen we, net als bij fase 1, dit resultaat formeel markeren.

twitterlinkedinmail