Update voortgang machtigingsportaal

Rens Weenink
11 jul 2019
twitterlinkedinmail

Het machtigingsportaal is een ontwikkelproject van het SVB-BGT om bronhouders en ontzorgende marktpartijen te helpen om meerdere berichtenkanalen in te zetten voor de mutatieleveringen richting SVB-BGT.

Haven Rotterdam (2015)

Bronhouders zijn verantwoordelijk voor de mutatieleveringen die aan SVB-BGT (BRAVO) worden aangeboden, maar zij kunnen ontzorgende marktpartijen machtigen om namens hen mutaties aan te leveren. Deze machtigingen worden opgeslagen en beheerd in het machtigingsportaal. Bij elke binnenkomende mutatielevering, of deze nu automatisch of handmatig is aangeboden, controleert BRAVO wie de verantwoordelijke bronhouder is en wie de aanbiedende organisatie. Als er tussen deze twee partijen een geldige machtiging bestaat zal de aanlevering door BRAVO geaccepteerd worden, anders niet. De machtigingen hebben ook betrekking op het doen van vooraankondigingen en het bestellen van abonnementen.

Aan de hand van een prototype is de werkwijze van het portaal getoetst door een vertegenwoordiging van gebruikers (bronhouders, dataleveranciers en softwareleveranciers).
Binnen deze vertegenwoordiging is een kerngroep geformeerd die het prototype uitgebreid heeft getest.

De prototype-fase is nu afgerond en heeft geresulteerd in een ontwerpdocument dat ter review aan de gebruikerskerngroep is voorgelegd. Na goedkeuring door de kerngroep zal het op 5 september worden besproken in het software leveranciersoverleg. Op basis van het ontwerp zal een plan van aanpak voor de realisatiefase worden gemaakt dat op 17 september ter accordering zal worden voorgelegd aan de stuurgroep.

twitterlinkedinmail