BRAVO gaat over op G3 Certificaten

Het automatisch berichtenverkeer tussen BGT bronhouders en BRAVO wordt beveiligd d.m.v. PKIO certificaten. Aan de kant van BRAVO gaan de bestaande…

Lees meer

StUF-Geo BAG versie 1.1

Eind juli 2019 is versie 1.1 van het Geo-BAG berichtenverkeer verschenen. Deze versie vervangt versie 1.0.2. In versie 1.1 zijn…

Lees meer

Update voortgang machtigingsportaal

Het machtigingsportaal is een ontwikkelproject van het SVB-BGT om bronhouders en ontzorgende marktpartijen te helpen om meerdere berichtenkanalen in te…

Lees meer

Uitvoering 2e ronde van het opvulproces is voltooid

Zoals u uit eerdere communicatie heeft kunnen vernemen heeft het SVB-BGT het landelijke opvulproces ‘off-line’ voor een tweede keer uitgevoerd….

Lees meer

Klankbordgroep: machtigingsportaal BRAVO

Op 25 april hebben we een kick-off bijeenkomst voor de brede klankbordgroep machtigingsportaal georganiseerd. Vertegenwoordigers van bronhouders, data leveranciers en…

Lees meer

Opvulproces tweede ronde

Begin vorig jaar hebben we het landelijke opvulproces voor het eerst gedraaid. Over de BGT van heel Nederland werd een…

Lees meer

MMS 2.0 valt in de smaak!

Eind vorig jaar hebben we MMS 2.0 ontwikkeld en uitgerold. Een veel flexibelere statusflow en de mogelijkheid om meerdere meldingen…

Lees meer

Geografisch bronhoudersgebied Noord-Brabant nu zichtbaar

Voor alle bronhouders in en rakend aan de provincie Brabant               Provincie Noord-Brabant heeft…

Lees meer