KWALITEITSPRIORITEITEN 2022


De kwaliteitsprioriteiten voor 2022 zijn vastgelegd in het jaarplan kwaliteit BGT 2022. Het gaat om de volgende kwaliteitsprioriteiten die betrekking hebben op kwaliteitseisen:

 

  • Terugmeldingen worden op tijd in behandeling genomen (waarbij de interventiewaarde is dat 98% van de terugmeldingen binnen 5 werkdagen in behandeling zijn genomen)
  • Terugmeldingen moeten binnen de actualiteitseisen van de BGT worden afgehandeld (waarbij de interventiewaarde is dat 98% van de onderzoeken naar terugmeldingen binnen 18 maanden worden afgerond)
  • Tunneldelen liggen onder het maaiveld en worden daarom altijd opgenomen met een relatieve hoogte lager dan nul (waarbij de interventiewaarde is dat 100% van de tunneldelen is gelegen op een relatieve hoogte lager dan nul)
  • Duikers liggen onder het maaiveld en worden daarom altijd opgenomen met een relatieve hoogte lager dan nul (waarbij de interventiewaarde is dat 100% van de duikers is gelegen op een relatieve hoogte lager dan nul)
  • Op particuliere terreinen gelegen objecten, waarvan de informatie noodzakelijk is voor wettelijk geregelde dienstverlening door bronhouders en afnemers, zijn opgenomen in de registratie (waarbij de interventiewaarde is dat voor 100% van de betreffende particuliere terreinen een afzonderlijke opname van de wegdelen heeft plaatsgevonden)
  • Hekken, muren en andere typen scheidingen die zijn opgenomen als IMGeo-objectklasse OverigeScheiding worden opgenomen als BGT-objectklasse Scheiding (waarbij de interventiewaarde is dat 100% van de objecten is omgezet)

 

Daarnaast is ook de opname van bossen volgens de aangescherpte afbakeningsregels voor de classificatie van bossen een kwaliteitsprioriteit. Omdat in 2021 is vastgesteld dat de hiervoor opgenomen indicator in een aantal gevallen leidt tot het ten onrechte kwalificeren van bepaalde objecten als onjuist, is afgesproken dat er in 2022 over het omgaan met deze meldingen nog nadere afspraken zullen worden gemaakt.

 

Naast de kwaliteitsprioriteiten die betrekking hebben op kwaliteitseisen, is er ook één kwaliteitsprioriteit vastgesteld die betrekking heeft op kwaliteitssignalen:

 

  • Panden waarvan de pandgeometrie in de BGT voor 5% of meer van de oppervlakte van het BAG pandvlak buiten de pandgeometrie van het pand in de BAG ligt, zijn waarschijnlijk onjuist omdat het gezien de nauwkeurigheidseisen voor pandgeometrie in de BAG en de BGT onwaarschijnlijk is dat de pandgeometrie in de BGT buiten de pandgeometrie van de BAG ligt (waarbij de interventiewaarde is dat 100% van de op deze wijze gesignaleerde panden is verbeterd in de BAG of in de BGT)

 

Kwaliteitsprioriteiten worden jaarlijks herijkt. Daar waar een kwaliteitsprioriteit wordt opgelost door bronhouders, verdwijnt deze van de lijst en wordt deze weer een ‘normale’ kwaliteitseis of kwaliteitssignaal. Een voorbeeld is het traject ‘heropnemen verwijderde windturbines’ dat in 2021 een kwaliteitsprioriteit was. Omdat bronhouders de meeste gesignaleerde verschillen inmiddels hebben weggewerkt, is ervoor gekozen deze eis als prioriteit voor 2022 te schrappen. De kwaliteitsprioriteiten die voor 2021 golden zijn beschreven in het jaarplan KTH BGT: Prioriteiten Kwaliteit 2021.