KWALITEITSEISEN EN INDICATOREN


 

De kwaliteitseisen voor de BGT liggen vast in de wet BGT en de daarbij behorende gegevenscatalogus BGT. Bronhouders houden zich aan deze kwaliteitseisen. Panden die in de feitelijke werkelijkheid bestaan worden daarom bijvoorbeeld altijd geregistreerd. Ook zorgen bronhouders er bijvoorbeeld voor dat objecten elkaar op maaiveld niveau niet overlappen. Sommige van deze eisen worden afgedwongen door de gebruikte ICT-infrastructuur. Andere eisen realiseren de bronhouders door het inrichten van goede inwinnings- en bijhoudingsprocessen. Hiermee is intussen een BGT van zeer hoge kwaliteit ontstaan.

Om de gegevenskwaliteit te kunnen bewaken en daarop zo nodig bij te kunnen sturen, zijn de kwaliteitseisen zoveel mogelijk op een transparante wijze vertaald in meetbare indicatoren. De indicatoren vallen uiteen in twee categorieën:

  1. Kwaliteitsindicatoren: indicatoren waarmee wordt gemeten in welke mate wordt voldaan aan kwaliteitseisen uit de catalogus;
  2. Signaalindicatoren: indicatoren waarmee kwaliteitssignalen (‘opvallende resultaten’) worden gemeten die kunnen duiden op een fout maar dat niet hoeven te zijn.

De verschillende kwaliteitseisen en kwaliteitssignalen en de daarbij behorende indicatoren zijn duidelijk beschreven, zodat bronhouders deze kunnen gebruiken om in het kader van interne kwaliteitszorg de basis op orde te houden of deze verder te verbeteren.

Deze pagina maakt onderdeel uit van een beschrijving van het onderwerp kwaliteit.