Bossen zijn opgenomen volgens de aangescherpte afbakeningsregels voor de classificatie van bossen


Over deze kwaliteitseis is formeel het volgende vastgelegd (bron: ministerie van BZK):

BeschrijvingBossen zijn opgenomen volgens de aangescherpte afbakeningsregels voor de classificatie van bossen
KwaliteitsdimensieJuistheid
NummerKE 2022-08
Norm100%
Oorsprong eisInterbestuurlijke afspraak (afbakeningsregels bos)
IndicatorIndicator wordt in 2022 nader onderzocht
InterventiewaardeNiet van toepassing

 

Voor deze kwaliteitseis is de volgende rapportage beschikbaar (bron: Kadaster):

RapportageUniformeren bossen (rapportage implementatie IMGeo2.2 in Tableau)
Uitleg meting Implementatieplan IMGEO2.2

 

Over deze kwaliteitseis is de volgende informatie voor bronhouders beschikbaar (bron: SVB-BGT):

Nadere uitlegIn 2021 is vastgesteld dat deze indicator kan leiden tot het ten onrechte aanmerken als onjuist van de classificatie van bepaalde bossen. Daarom is afgesproken dat deze indicator in 2022 nader wordt onderzocht en dat er vervolgens nieuwe afspraken worden gemaakt over het al dan niet handhaven van deze indicator.

Bronhouders wordt geadviseerd om tot dat moment de volgende werkwijze te hanteren bij de in de rapportage opgenomen “onjuistheden”:

Stap 1
- Als het bos in beheer is bij de bronhouder zelf, dan bepaalt de beheerder bij de bronhouder wat de juiste classificatie van het betreffende bos is
- Als het bos niet in beheer is bij de bronhouder zelf, dan wordt met behulp van luchtfoto’s bekeken wat de juiste classificatie is

Stap 2
- Als de classificatie van een bos in de BGT onjuist is, dan wordt deze classificatie aangepast
- Als de classificatie van een bos in de BGT wel juist is, dan wordt in Tableau onder het kopje “uitzonderingen” door middel van “Melden uitzondering Rapportage IMGeo2.2” doorgegeven dat de classificatie in de BGT wel juist is

De als uitzondering gemarkeerde bossen zullen bij de volgende update van de rapportages niet langer worden meegeteld in het aantal nog resterende te onderzoeken bossen. Vanuit SVB-BGT wordt ervan uitgegaan dat de als uitzondering gemarkeerde bossen door het Kadaster worden aangeleverd aan de bronhouder van de BRT en dat de bronhouder van de BRT deze bossen vervolgens in de BRT corrigeert. Vanaf dat moment moeten door de BRT geconstateerde nieuwe verschillen langs de regulier kanalen (verbeterdekaart.nl) worden teruggemeld aan de betreffende bronhouder van de BGT.
DocumentatieGeen

 

Deze pagina maakt onderdeel uit van een beschrijving van het onderwerp kwaliteitseisen.