Een object valt altijd geheel binnen het gebied van één bronhouder, die over dit object het beheer voert


Over deze kwaliteitseis is formeel het volgende vastgelegd (bron: ministerie van BZK):

BeschrijvingEen object valt altijd geheel binnen het gebied van één bronhouder, die over dit object het beheer voert
KwaliteitsdimensieJuistheid
NummerKE 2022-07
Norm100%
Oorsprong eisGegevenscatalogus BGT 1.2 - attribuut bronhouders
IndicatorObjecten van de bronhouder die zijn gelegen buiten het eigen bronhoudergebied
Interventiewaarde100% (waarbij uitgezonderde zwerfobjecten niet worden meegeteld)

 

Voor deze kwaliteitseis is de volgende rapportage beschikbaar (bron: Kadaster):

RapportageAantal zwerfobjecten Kwaliteitsdashboard BGT
Uitleg meting Toelichting Kwaliteitsdashboard

 

Over deze kwaliteitseis is de volgende informatie voor bronhouders beschikbaar (bron: SVB-BGT):

Nadere uitlegOp verzoek van de bronhouders is ook een rapportage ‘Zwerfobjecten omgekeerd’ beschikbaar (rapportage zwerfobjecten omgekeerd in Tableau ). In deze omgekeerde rapportage is te zien welke zwerfobjecten van andere bronhouders binnen het eigen bronhoudersgebied vallen. Geadviseerd wordt om in het geval voor duidelijke onjuistheden contact op te nemen met de betreffende bronhouder om gezamenlijk af te spreken hoe de onjuiste informatie zal worden gecorrigeerd.
DocumentatieGeen

 

Deze pagina maakt onderdeel uit van een beschrijving van het onderwerp kwaliteitseisen.