Terugmeldingen moeten binnen de actualiteitseisen van de BGT worden afgehandeld


Over deze kwaliteitseis is formeel het volgende vastgelegd (bron: ministerie van BZK):

BeschrijvingTerugmeldingen moeten binnen de actualiteitseisen van de BGT worden afgehandeld
KwaliteitsdimensieActualiteit
NummerKE 2022-02
Norm100% binnen 18 maanden
Oorsprong eisWet BGT, artikel 27.4
IndicatorTerugmeldingen die 18 maanden na indiening nog niet zijn afgehandeld
Interventiewaarde98% van de onderzoeken is binnen 18 maanden afgerond

 

Voor deze kwaliteitseis is de volgende rapportage beschikbaar (bron: Kadaster):

RapportageActualiteit terugmeldingen (kwaliteitsrapportage BGT in Tableau)
Uitleg meting Het overzicht toont per maand het aantal openstaande terugmeldingen dat niet binnen de wettelijke termijn van 18 maanden is afgehandeld. Deze overschrijding beslaat het gehele traject van afhandeling en heeft dus niet persé alleen betrekking op de bronhouder die de melding afhandelt.

 

Over deze kwaliteitseis is de volgende informatie voor bronhouders beschikbaar (bron: SVB-BGT):

Nadere uitlegGeen
DocumentatieGeen

 

Deze pagina maakt onderdeel uit van een beschrijving van het onderwerp kwaliteitseisen.