Alle windturbines zijn volgens de werkafspraak in de BGT opgenomen


Over deze kwaliteitseis is formeel het volgende vastgelegd (bron: ministerie van BZK):

BeschrijvingAlle windturbines zijn volgens de werkafspraak in de BGT opgenomen
KwaliteitsdimensieJuistheid
NummerKE 2022-14
Norm98%
Oorsprong eisWerkafspraak: Panden en OverigeBouwwerken in de BGT door BAG 2.0
IndicatorIndicator wordt in 2022 nader onderzocht
InterventiewaardeNiet van toepassing

 

Voor deze kwaliteitseis is de volgende rapportage beschikbaar (bron: Kadaster):

Rapportage‘Verwijderde windturbine overlapt actueel pand’ en ‘Windturbine wel in BRT niet in BGT’ (rapportage datakwaliteit BGT in Tableau)
Uitleg meting De BGT bevat nog niet alle windturbines. Deze analyse geeft de locaties waarin in de BRT een windturbine aanwezig is en waar deze ontbreekt in de BGT. Bronhouders kunnen met behulp van deze analyse de BGT aanvullen.

 

Over deze kwaliteitseis is de volgende informatie voor bronhouders beschikbaar (bron: SVB-BGT):

Nadere uitlegSVB-BGT is van mening dat deze indicator zich uitsluitend zou moeten richten op het gedeelte “verwijderde windturbine overlapt actueel pand”. Windturbines die wel in de BRT voorkomen maar niet in de BGT zouden door middel van een terugmelding aan de bronhouders moeten worden aangeleverd. Om die reden heeft SVB-BGT er op aangedrongen dat deze indicator in 2022 nader wordt onderzocht en dat op basis daarvan nieuwe en scherpere afspraken worden gemaakt over de opname van windturbines
DocumentatieGeen

 

Deze pagina maakt onderdeel uit van een beschrijving van het onderwerp kwaliteitseisen.