Openbare ruimten in de BAG zijn maar gerelateerd aan 1 ORL in de BGT


Over deze kwaliteitseis is formeel het volgende vastgelegd (bron: ministerie van BZK):

BeschrijvingOpenbare ruimten in de BAG zijn maar gerelateerd aan 1 ORL in de BGT
KwaliteitsdimensieJuistheid
NummerKE 2022-13
Norm100%
Oorsprong eisWerkafspraak: OPR/ORL: OpenbareRuimte en OpenbareRuimteLabel
IndicatorORLs in de BGT waarin een verwijzing naar een identificatienummer openbare ruimte in de BAG voorkomt dat ook al bij een andere ORL is opgenomen
Interventiewaarde100%

 

Voor deze kwaliteitseis is de volgende rapportage beschikbaar (bron: Kadaster):

RapportageORL dubbele BAG id's (rapportage datakwaliteit BGT in Tableau)
Uitleg meting Voor deze analyse is onderzocht welke Openbare Ruimte Labels (ORLS) een verwijzing maken naar hetzelfde BAG-id. Volgens de werkafspraken moet er een één op één relatie zijn tussen openbare ruimten in de BAG en openbare ruimtelabels (ORLS) in de BGT. Objecten waarbij meerdere ORLS zijn gerelateerd aan één openbare ruimte in de BAG zijn niet toegestaan.

 

Over deze kwaliteitseis is de volgende informatie voor bronhouders beschikbaar (bron: SVB-BGT):

Nadere uitlegBij meerdere labelposities moet gebruik gemaakt worden van een multi-point
DocumentatieGeen

 

Deze pagina maakt onderdeel uit van een beschrijving van het onderwerp kwaliteitseisen.