Hekken, muren en andere typen scheidingen die zijn opgenomen als IMGeo-objectklasse OverigeScheiding worden opgenomen als BGT-objectklasse Scheiding


Over deze kwaliteitseis is formeel het volgende vastgelegd (bron: ministerie van BZK):

BeschrijvingHekken, muren en andere typen scheidingen die zijn opgenomen als IMGeo-objectklasse OverigeScheiding worden opgenomen als BGT-objectklasse Scheiding
KwaliteitsdimensieJuistheid
NummerKE 2022-12
Norm100%
Oorsprong eisInterbestuurlijke afspraak
IndicatorOverige scheidingen die nog niet zijn omgezet naar scheiding
Interventiewaarde100%

 

Voor deze kwaliteitseis is de volgende rapportage beschikbaar (bron: Kadaster):

RapportageUniformeren scheidingen (rapportage implementatie IMGeo2.2 in Tableau)
Uitleg meting Implementatieplan IMGEO2.2

 

Over deze kwaliteitseis is de volgende informatie voor bronhouders beschikbaar (bron: SVB-BGT):

Nadere uitlegGeen
DocumentatieGeen

 

Deze pagina maakt onderdeel uit van een beschrijving van het onderwerp kwaliteitseisen.