Op particuliere terreinen gelegen objecten, waarvan de  informatie noodzakelijk is voor wettelijk geregelde dienstverlening door bronhouders en afnemers, zijn opgenomen in de registratie


Over deze kwaliteitseis is formeel het volgende vastgelegd (bron: ministerie van BZK):

BeschrijvingOp particuliere terreinen gelegen objecten, waarvan de informatie noodzakelijk is voor wettelijk geregelde dienstverlening door bronhouders en afnemers, zijn opgenomen in de registratie
KwaliteitsdimensieJuistheid
NummerKE 2022-11
Norm100%
Oorsprong eisInterbestuurlijke afspraak
IndicatorParticuliere terreinen waar nog geen afzonderlijke opname van de wegdelen heeft plaatsgevonden
Interventiewaarde100%

 

Voor deze kwaliteitseis is de volgende rapportage beschikbaar (bron: Kadaster):

RapportageUitbreiden particuliere terreinen (rapportage implementatie IMGeo2.2 in Tableau)
Uitleg meting Implementatieplan IMGEO2.2

 

Over deze kwaliteitseis is de volgende informatie voor bronhouders beschikbaar (bron: SVB-BGT):

Nadere uitlegWat was de oude regel?
Regel: De BGT wordt landsdekkend beheerd voor het grondgebied van Nederland binnen de gemeentegrenzen. Daartoe behoren ook industriële complexen, zoals Schiphol, de Hoogovens en Europoort.
Wat was het probleem?
De regels voor het afbakenen van (semi) particuliere terreinen zijn niet volledig. Het lijkt alsof terreinen van kleinere afmeting (dan Schiphol) volgens de genoemde regel niet verder afgebakend hoeven te worden. Terwijl voor de veiligheidsdiensten en netbeheerders de informatie wel noodzakelijk is.
Wat wordt de nieuwe regel?
Voor de indeling van particuliere terreinen wordt de regel aangepast, dat dit geldt voor alle particuliere terreinen waar deze informatie noodzakelijk is voor wettelijk geregelde dienstverlening door bronhouders en afnemers.
Wat moet je doen?
De bronhouder zal met terugwerkende kracht minimaal de gesignaleerde particuliere terreinen in BGT verder moeten indelen en afbakenen.
Wat moet je niet doen?
Het is niet de bedoeling om álle particuliere erven op te delen en af te bakenen. Het is niet nodig om in het aangeleverde bestand opgenomen terreinen waarop zich geen gebouwen bevinden nader op te delen. Deze terreinen kunnen dan worden aangemerkt als uitzondering en worden vanaf dat moment niet meer meegenomen in nieuwe overzichten.
Wie moeten het doen?
Voor het indelen van (semi)particuliere terreinen zal als hulpmiddel centraal een werklijst aangeleverd worden van (semi)particuliere terreinen van >5 ha en/of alle terreinen, die in de BRT ook al zijn onderverdeeld. Dit is dan de minimale set van terreinen die onderverdeeld worden. Meer erven mogen opgedeeld worden.
Hoe moet je dat doen?
In de werklijst worden (semi)particuliere terreinen, van groter dan 5 ha aangegeven. Terreinen die meer dan 2 gebouwen bevatten, die niet alleen voor woning bestemd zijn, die ontsloten worden door meerdere wegdelen en/of waarvan in eerste instantie niet duidelijk is, op welke manier je vanaf de ingang naar een bepaald gebouw kan komen, moeten nader afgebakend worden. Hierbij dienen minstens de wegdelen apart afgebakend te worden. Tevens zijn begroeide delen en waterdelen, dan wel bomen en hekken/hagen van belang als dit voor de toegankelijkheid beperkingen geeft.
Waar moet je op letten?
Het opnemen van extra objecten moet steeds ten doel staan van de toegankelijkheid voor bijvoorbeeld veiligheidsdiensten of netbeheerders.
DocumentatieImplementatieplan IMGEO2.2

 

Deze pagina maakt onderdeel uit van een beschrijving van het onderwerp kwaliteitseisen.