KWALITEITSBORGING


Het systeem van kwaliteitsborging van de BGT bestaat uit kwaliteitszorg, toezicht en handhaving (KTH).

Het uitgangspunt is hierbij dat bronhouders zelf maatregelen nemen om de gegevenskwaliteit te waarborgen. Zij zijn immers verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gegevens. Dit noemen we kwaliteitszorg. Individuele bronhouders geven daar invulling aan door bijhoudingsprocessen zorgvuldig in te richten en uit te voeren. Ook worden gesignaleerde onjuistheden zoveel mogelijk opgelost en mogelijke onjuistheden onderzocht.

De bronhouders werken daarnaast als SVB-BGT samen in het signaleren, onderzoeken en oplossen van kwaliteitsvraagstukken die zich bij meerdere bronhouders voordoen. De bronhouders geven hiermee invulling aan een collectieve functie van kwaliteitsmanagement. Om individuele bronhouders te ondersteunen worden vanuit SVB-BGT onder meer werkwijzen voor bronhouders uitgewerkt en werkafspraken voorgesteld.

De aandacht voor kwaliteitszorg is erop gericht dat knelpunten in de kwaliteit van gegevens vroeg in het proces worden geïdentificeerd en opgelost. Verschillende instrumenten (zoals kwaliteitsdashboards) ondersteunen de bronhouders hierbij.

Toezicht vormt vervolgens het sluitstuk. De toezichthouder beoordeelt daarbij in hoeverre een bronhouder in controle is. Zij doet dit aan de hand van bestuurlijke verantwoordingsrapportage, die in het kader van de ENSIA zelfevaluatiesystematiek door de bronhouders worden aangeleverd.

Deze pagina maakt onderdeel uit van een beschrijving van het onderwerp kwaliteit.