KWALITEIT


Op ieder moment wordt de BGT data getoetst aan de gewenste kwaliteit. Er wordt gelet op drie hoofdthema's: actualiteit, uniformiteit en volledigheid. Om de kwaliteit te waarborgen en transparant te zijn in de progressie hiervan, publiceren wij regelmatig meerdere dashboards met prestatiegegevens die dit inzichtelijk maken. Deze dashboards worden door het Kadaster bijgehouden. Hieronder vindt u de drie dashboards.

Schermopname (6)

Rapportage Ministerie van Binnenlandse Zaken

2019 stond in het teken van het afronden van de 2e fase van de transitie op 01-01-2020. Bekijk de laatste monitorrapportage hier.

2021 staat in het teken van het afronden van de transitie IMGeo2.2. op 01-03-2022.

Bekijk de rapportage IMGeo2.2. hier.

Daarnaast zijn er voor 2021 kwaliteitsprioriteiten opgesteld. De voortgang kun je vinden in de beheermonitor. De achterliggende cijfers komen uit het kwaliteitsdashboard en tableau.

Bekijk de beheerrapportage hier.

Kwaliteitdashboard Kadaster

Het dashboard van het Kadaster bevat een aantal thema’s en aantallen welke per bronhouder inzicht geven in de kwaliteit van de BGT. Onder meer wordt de mate van afstemming tussen de BGT en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) weergegeven. Het dashboard wordt verder doorontwikkeld en het aantal kwaliteitsindicatoren neemt geleidelijk aan toe.

De link naar de meest actuele releasenotes vind je hier.

Voor de bronhouder:
Om naar het kwaliteitdashboard van Kadaster te gaan, klik hier.

Kadasterdashboard
Tableaunovember dashboard

Dashboards en publicaties Tableau

Op onze openbare Tableau pagina publiceren wij de generieke zaken rondom MMS en BRAVO. Ook worden de presentatie van de door het SVB-BGT uitgevoerde data-analyses over onszelf en zaken als terugmeldingen getoond.

Tableau voor productie-items

Tableau voor kwaliteit-items: hier vind je de dashboards IMGEO2.2., BAG-BGT vergelijking, Kwaliteit en COVID-19.