KWALITEIT


Op ieder moment wordt de BGT data getoetst aan de gewenste kwaliteit. Er wordt gelet op drie hoofdthema's: actualiteit, uniformiteit en volledigheid. Om de kwaliteit te waarborgen en transparant te zijn in de progressie hiervan, publiceren wij regelmatig meerdere dashboards met prestatiegegevens die dit inzichtelijk maken. Deze dashboards worden door het Kadaster bijgehouden. Hieronder wordt eerst aangegeven welke kwaliteitsissues op peildatum 1 juli 2021 de aandacht van de bronhouders moeten hebben. Ook vindt u hier de toegang tot de drie dashboards.

Actuele kwaliteitsissues

Het Bronhoudersoverleg vraagt uw aandacht voor de volgende kwaliteitsissues:

  • Uniformeren naaldbos, loofbos en gemengd bos: op dit moment heeft 42,5% van de bronhouders deze wijziging doorgevoerd. Er moeten nog 8244 objecten worden aangepast.
  • Uitbreiden indeling particuliere terreinen: op dit moment heeft 42,3% van de bronhouders deze wijziging doorgevoerd. Er moeten nog 1371 objecten worden aangepast.

De formeel afgesproken deadline voor deze mijlpalen is 1 maart 2022, maar gezien het werk dat er nog te doen is, adviseren wij u niet te wachten maar nu met deze mijlpalen aan de slag te gaan. Kijk voor uw werkvoorraad in het kwaliteitsdashboard ook voor de andere mijlpalen.

Meer informatie en tips over de implementatie van IMGEO 2.2. vindt u in het implementatieplan.

  • Deadline reeds gepasseerd: 4 bronhouders hebben helaas de reeds verstreken tweede fase transitiedeadline (1 januari 2019) nog niet afgerond. Bij hen komt de waarde transitie nog in hun BGT voor. In sommige gevallen betreft het een enkel object, maar bij een enkeling gaat het om een aanzienlijk aantal objecten. Bent u een bronhouder waarvoor dit geldt, dan vragen we u hier direct actie op te ondernemen om escalatie te voorkomen.
Schermopname (6)

Kwaliteitsrapportages

2021 staat in het teken van het afronden van de transitie IMGeo2.2. op 01-03-2022.

Bekijk de laatste rapportage IMGeo2.2. van 1 juli 2021 hier.

Daarnaast zijn er voor 2021 kwaliteitsprioriteiten opgesteld. De voortgang kun je vinden in de beheermonitor. De achterliggende cijfers komen uit het kwaliteitsdashboard en tableau.

Bekijk de laatste beheerrapportage van 1 juli 2021 hier.

Kwaliteitdashboard Kadaster

Het dashboard van het Kadaster bevat een aantal thema’s en aantallen welke per bronhouder inzicht geven in de kwaliteit van de BGT. Onder meer wordt de mate van afstemming tussen de BGT en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) weergegeven. Het dashboard wordt verder doorontwikkeld en het aantal kwaliteitsindicatoren neemt geleidelijk aan toe.

De link naar de meest actuele releasenotes vind je hier.

Voor de bronhouder:
Om naar het kwaliteitdashboard van Kadaster te gaan, klik hier.

Kadasterdashboard
Tableaunovember dashboard

Dashboards en publicaties Tableau

Op onze openbare Tableau pagina publiceren wij de generieke zaken rondom MMS en BRAVO. Ook worden de presentatie van de door het SVB-BGT uitgevoerde data-analyses over onszelf en zaken als terugmeldingen getoond.

Tableau voor productie-items

Tableau voor kwaliteit-items: hier vind je de dashboards IMGEO2.2., BAG-BGT vergelijking, Kwaliteit en Openbare ruimten NWB-BGT.