Skip to content

KWALITEIT


Op ieder moment wordt de BGT data getoetst aan de gewenste kwaliteit. We letten hierbij op drie hoofdthema's: actualiteit, uniformiteit en volledigheid. Om de kwaliteit te waarborgen en transparant te zijn in de progressie hiervan, publiceren wij regelmatig meerdere dashboards met prestatiegegevens die dit inzichtelijk maken. Hieronder vindt u de drie dashboards.

Schermafbeelding 2019-08-26 om 13.10.36

Rapportage Ministerie van Binnenlandse Zaken

2019 staat in het teken van het afronden van de 2e fase van de transitie, waarmee de deadline van 01-01-2020 wordt gehaald. Daarom werken alle bronhouders hard aan het behalen van de opgestelde mijlpalen. Elke drie maanden zal hier de voortgang worden gepubliceerd en zal er ook aandacht zijn voor successen en ervaringen worden gedeeld.

Bekijk de meest recente monitorrapportage hier.

Kwaliteitdashboard Kadaster

Het dashboard van het Kadaster geeft voor iedere bronhouder specifiek weer wat de kwaliteit is van de ingevoerde objecten in de BGT, op weg naar 1 januari 2020. Aan de hand van de thema's geven we de voortgang weer in het behalen van de mijlpalen van de tweede fase van de BGT ontwikkeling. Ook laten we hierin de mate van afstemming tussen de BGT en de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) zien.

Bekijk de meest actuele release notes hier.
Eerdere release notes vindt u op de website van het Kadaster.

Voor de bronhouder:
Om naar het kwaliteitdashboard van Kadaster te gaan, klik hier.

Kadasterdashboard
Tableaunovember dashboard

Dashboards en publicaties Tableau

Op onze openbare Tableau pagina publiceren wij de generieke zaken rondom MMS en BRAVO. Ook worden de presentatie van de door het SVB-BGT uitgevoerde data-analyses over onszelf en zaken als terugmeldingen getoond.

Tableau voor productie-items

Tableau voor kwaliteit-items

BRAVO: Onderhoud op zaterdag 16 november(info)