De woonplaats van de ORL in de BGT komt overeen met woonplaats van de OR in de BAG


Over dit kwaliteitssignaal is formeel het volgende vastgelegd (bron: ministerie van BZK):

BeschrijvingDe woonplaats van de ORL in de BGT komt overeen met woonplaats van de OR in de BAG
NummerKS 2022-06
Oorsprong signalering-
IndicatorORL gepositioneerd binnen woonplaats die verschilt met woonplaats bijbehorende openbare ruimte in BAG
IntervententiewaardeNiet van toepassing

 

Voor dit kwaliteitssignaal is de volgende rapportage beschikbaar (bron: Kadaster):

RapportageORL in verkeerde woonplaats Rapportage datakwaliteit BGT
Uitleg metingVoor deze rapportage is onderzocht of de woonplaats waarbinnen een Openbare Ruimte Label (ORL) is geplaatst overeenkomt met de "openbare ruimte - woonplaats relatie" in de BAG. Als dit niet zo is wijst die op een fout in één van de registraties.

 

Over dit kwaliteitssignaal is de volgende informatie voor bronhouders beschikbaar (bron: SVB-BGT):

Nadere uitlegHiervoor komt nog een uitgebreidere toelichting op mogelijke situaties en daarbij behorende handelswijzen beschikbaar
DocumentatieGeen

Deze pagina maakt onderdeel uit van een beschrijving van het onderwerp kwaliteitssignalen.