Certificaatswisseling 2020

Op deze pagina vind je alle informatie over de certificaatswisseling 2020. Logius en de certificaatverstrekkers gaan alle eindcertificaten onder de public root, die gebruikt worden voor machine-to-machine verkeer, vervangen door eindcertificaten onder de private root. Voor deze vervanging heeft Logius een tijdpad tot en met januari 2021 vastgesteld. In onderstaand artikel geven we een toelichting op de tijdlijn die Logius voorstelt en de tijdlijn waarlangs SVB-BGT haar certificaten ontvangt.

WAT DOET SVB-BGT?

1. Onderzoek

Enkele aanbieders van automatisch berichten naar SVB-BGT die reeds veranderingen hadden aangebracht aan hun certificaat, hebben problemen ondervonden met het automatisch berichtenverkeer met SVB-BGT. Na een gedegen onderzoek hebben we deze problemen sinds 2 november definitief opgelost.

2. G1 en EV vertrouwen

Sinds 2 november vertrouwt SVB-BGT PKIO certificaten onder zowel de G1 als de EV root. Berichten van bronhouders/dataleveranciers met een Private G1 of Publieke EV certificaat kunnen sindsdien door SVB-BGT geaccepteerd worden. SVB-BGT zelf communiceert naar de bronhouders/dataleveranciers tot 23 november nog op basis van berichten met een G3 certificaat.

3. SVB-BGT gaat over op G1

Op 23 november gaat SVB-BGT over op een PKIO certificaat onder de G1 private root. Vanaf dat moment stuurt SVB-BGT naar de bronhouders/dataleveranciers alleen nog maar berichten op basis van een certificaat onder de G1 private root. Bronhouders/dataleveranciers zelf kunnen tot 1 januari 2021 nog berichten sturen op basis van G3.

4. SVB-BGT sluit G3 uit

Vanaf 31 december communiceert SVB-BGT in haar berichtenverkeer van en naar de bronhouders/dataleveranciers alleen nog maar op basis van Private G1 of Publieke CA2020 (EV) certificaten.

Download de visuele tijdlijn zodat je de informatie snel en overzichtelijk kunt inzien!

ADVIES AAN BRONHOUDERS

1. G1 vertrouwen

Stel vóór 23 november je vertrouwen naast de G3 publieke root (tot 23 november is dit nog nodig) ook alvast in op de G1 private root, zodat je na 23 november nog steeds de berichten van SVB-BGT kunt ontvangen.

2. Zelf overgaan op G1 of EV

Stel vóór 23 november je vertrouwen naast de G3 publieke root (tot 23 november is dit nog nodig) ook alvast in op de G1 private root, zodat je na 23 november nog steeds de berichten van SVB-BGT kunt ontvangen.

3. Ga vóór 31 december over op G1 of EV

Vóór 31 december moet je zelf over zijn op G1 of EV, want na 31 december is er geen berichtenverkeer meer mogelijk op basis van G3.

Ondervind je problemen bij de overgang? Neem contact op via bgt@kadaster.nl

Naar aanleiding van het grote aantal verzoeken dat wij hebben ontvangen m.b.t. assistentie bij de overgang naar G1 of EV certificaten bij bronhouders en dataleveranciers willen wij het volgende mededelen:
Aan de zijde van SVB-BGT hebben wij het vertrouwen ingeregeld op basis van de G1 private root en de CA 2020 publieke root (EV). Dit vertrouwen is getest en werkt goed bij een toenemend aantal bronhouders en dataleveranciers die ook zelf zijn overgegaan op een certificaat onder één van beide roots.

Wij gaan ervan uit dat de BGT software leveranciers en ICT integrators inmiddels voldoende kennis van zaken hebben om de door Logius gevraagde certificaatvervangingen bij hun klanten zelf te ondersteunen. Daarom ziet het SVB-BGT het niet als zijn primaire taak om dit te begeleiden. Wanneer de bronhouder of dataleverancier desondanks prijs stelt op een begeleiding door de experts van onze 3e-lijns party Transfer Solutions dan kan dit aangevraagd worden bij bgt@kadaster.nl . De kosten van de geleverde ondersteuning zullen dan (deels) aan de aanvrager worden doorberekend.